■ Της ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΧΡ. ΜΗΛΙΟΥ (Δικηγόρος Παρ' Εφέταις)

Το νοµοθετικό καθεστώς της Ελλάδας ορίζει ότι όποιος είναι ιδιοκτήτης ακινητου στην ελληνική επικράτεια οφείλει να το δηλώνει στην Εφορία και συγκεκριµένα στο έντυπο Ε9.

Τα δύο τελευταία χρόνια όλα τα περιουσιακά στοιχεία στην Ελλάδα δηλώνονται µε ηλεκτρονικό τρόπο µέσω του συστήµατος TAXISnet.

Οι φορολόγουµενοι αποκτούν προσωπικούς µυστικούς κωδικούς πρόσβασης στο συστηµα αυτό, όπου δηλώνουν όλες τις φορολογικές δραστηριότητες τους, µεταξύ των οποίων ετήσια δήλωση εισοδήµατος και µεταβολές στα ακινήτα που έχουν στην ιδιοκτησία τους.

Τα τελευταία επίσης χρόνια, οι Ελληνες φορολογούµενοι αλλά και όσοι δεν είναι κάτοικοι Ελλάδας ή Έλληνες άλλα έχουν ιδιοκτησία στην Ελλάδα, φορολογούνται µε ένα επιπρόσθετο φόρο τον γνωστό ΕΝΦΙΑ (ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΟΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ), ο οποίος σχετίζεται άµεσα µε τα δηλωµένα από τον καθένα ακίνητα.

Read more...

Τα δραµατικά γεγονότα που σηµατοδότησαν την έναρξη των εχθροπραξειών της Κοµµουνιστικής λέλαπας

ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΑ ΚΑΙ ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ, ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ

■ Μια εμπεριστατωμένη μελέτη και ανάλυση του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Γ. ΓΚΟΥΖΙΑ


ΜΕΡΟΣ 1ο

ΑΘΗΝΑ. - Τόσα χρόνια η µονοµερής εξιστόρησις των συµβάντων κατά τα έτη 1940-1949, η διαρκής πλαστογράφησις της ιστορίας, ο λιβανωτός στους σφαγείς του Ελληνικού λαού, αποτελεί ύβρι στην Aληθεια και ιεροσυλία στην µνήµη των αθώων. Τα θεµελιώδη ψεύδη της κοµµουνιστικής αριστεράς και της παραπληροφορήσεως των αριστερό-κρατούµενων ΜΜΕ εν σχέσει µε τα Δεκεµβριανά- Συµµοριτοπολεµο, επικεντρώνονται κυρίως στα έξης:

Ένα, ότι ο Συµµοριτοπόλεµος- ο βαπτισθείς εν συνεχεία στην κολυµβήθρα του Σιλωάµ της πολιτικής µιας µονοµερούς και αφελούς λήθης, ως "εµφύλιος", προεκλήθη από τους Άγγλους και δεύτερον ότι τα Δεκεµβριανά υπήρξαν απότοκο της Κυβερνήσεως Παπανδρέου και της βίας της Αστυνοµίας απέναντι «φιλειρηνικών» διαδηλωτών της 3ης Δεκεµβρίου 1944.

Read more...

Πώς οι Ολιγάρχες κατέστρεψαν την Ελλάδα

■ Του ΠΑΥΛΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗ

Ο συγγραφέας του άρθρου αυτού, είναι καθηγητής στο Πανεπιστήµιο της Οξφόρδης, δικηγόρος σε θέµατα Ευρωπαϊκού Δικαίου στο Λονδίνο, ειδικευµένος σε θέµατα Συνταγµατικού Δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στις πρόσφατες ευρωεκλογές ήταν υποψήφιος βουλευτής του νέου κόµµατος "Το Ποτάµι" και µετέχει στο συντονιστικό συµβούλιο του κόµµατος αυτού.

Στο άρθρο αυτό, που δηµοσιεύτηκε στην αµερικανική έκδοση του περιoδικού Foreign Affairs, Νοέµβριος/Δεκέµβριος 2014, σσ. 139-146, δίνω την δική µου ερµηνεία για την κατάρρευση της Ελλάδας. Κατά τη γνώµη µου το πρόβληµα δεν ήταν στενά οικονοµικό αλλά κυρίως πολιτικό. Η κατάρρευση των θεσµών στην Ελλάδα ήταν αποτέλεσµα της πολιτικής και οικονοµικής ανισότητας που οξύνθηκε τα τελευταία είκοσι χρόνια. Υποστηρίζω ότι δηµιουργήθηκε στην Ελλάδα, µέσω της ιδιοκτησίας των ΜΜΕ, µια µικρή στην πράξη ολιγαρχία, που κυριάρχησε στην πολιτική και οικονοµική ζωή. Η δράση της διέφθειρε και δηλητηρίασε την πολιττκή ζωή, διέβρωσε τα πολιτικά κόµµατα και οδήγησε στην κατάρρευση της εµπιστοσύνης των πολιτών προς την πολιτική στο σύνολό της. Η άνοδος της διάχυτης διαφθοράς ήταν ένα από τα αποτελέσµατα της κατά-στασης αυτής και της κατάρρευσης της εµπιστοσύνης προς τους θεσµούς. Παράλληλα το υπάρχον καθεστώς ωφέλησε και στηρίχθηκε από καλά οργανωµένες επαγγελµατικές οµάδες, π.χ. δικηγόρους, γιατρούς, µηχανικούς, και τα συνδικάτα των δηµοσίων επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας, που κατά βάση (ως οµάδα, όχι ο καθένας ατοµικά) ωφελήθηκαν από την διασπάθιση του δηµοσίου χρήµατος από τα κόµµατα, είτε µε µεγαλύτερες συντάξεις, είτε µε άλλα προνόµια και προστατευτισµό. Φυσικά η αναδιανοµή αυτή του εθνικού πλούτου έβλαψε το 90% που παρέµεινε απ' έξω από τις παραπάνω διευθετήσεις. Τα κοινά συµφέρονται ολιγαρχών και ισχυρών επαγγελµατικών οµάδων, που ακόµα επηρεάζουν καθοριστικά τα µεγάλα κόµµατα, εµπόδιζουν ακόµα τις µεταρρυθµίσεις και εµποδίζουν κυρίως την λήψη µέτρων τόσο της ισότητας ευκαιριών για την επιχειρηµατικότητα αλλά και για την αποκατάσταση της κοινωνικής δικαιοσύνης, π.χ. την στήριξη των ανέργων και των ιατρικά ανασφάλιστων. Οι ισχυρές αυτές οµάδες προτιµούν να έχουν µεγαλύτερο κοµµάτι µια συρρικνούµενης πίτας, παρά να αφήσουν την πίτα να µεγαλώσει. Το συµπέρασµά µου είναι ότι το κυριότερο πρόβληµα στην Ελλάδα σήµερα δεν είναι η οικονοµική ανάπτυξη, αλλά η πολιτική και οικονοµική ανισότητα, η οποία είναι ένας από τους κύριους λόγους που συνειδητά εµποδίζουν την οικονοµική ανάπτυξη.

Read more...